Biti racionalan znači izabrati prikladne ciljeve, povlačiti ispravne poteze s obzirom na svoje ciljeve i uverenja, i držati se uverenja koja su u skladu sa dostupnim dokazom. To podrazumeva ostvarenje životnih ciljeva najboljim mogućim sredstvima. Međutimu u srpskoj društvenoj i političkoj igri biti racionalan ( iracionalan) znači izabrati visoke ciljeve od licnog interesa, povlačiti ljigave poteze bez obzira na posledice i nemati srama za optužbe javnosti, što podrazumeva gaženja preko svih pravnih i moralnih kodeksa u svrhu osvajanja moći I vlasti.Tako da danas hipohondor Srbija nije izbegla bolest poremećaja sistema vrednosti. Živimo u zemlji u kojoj se od poštenja i pravednosti , gladuje i robuje. U zemlji u kojoj su najveći lopovi i prevaranti uvaženi biznismeni. U surovom vremenu kapitalizma gde ismevaju decu u školama ako nisu obeležene statusnim simbolom AIR MAX patikama. Živimo u zemlji gde se sudije boje nove virusne profesije navijač, gde se rasiizam i nacizam tolerišu. Gde se ljubav meri debljinom novčanika, a vernost prikrivanjem zločina. Dok kao nacija slepo gledamo u TV gde se neki “kulurni ljudi “ svađaju , pevaju i zabavljaju mi živimo u zabludi, u nekoj pralelnoj dimenziji u trećem svetu. U stvarnosti mi živimo u jednoj “racionalnoj” zemlji Srbiji u kojoj su prave vrednosti stavljene u zagradu i pomnožene sa minus jedan !

Advertisements